Acapella Society|Cymdeithas Acapella

  • About
  • Committee

Based around voices-only singing, anyone can instantly become a full member of this brand new society. Being a new society, we hope new members will bring ideas and diversity. You don't need to be able to sing the society has a range of different aspects such as costume design to music production. We rehearse every Thursday from 18:00-20:00 in the Main Arts building, in either Room G1, the Greek Room, or the Welsh Seminar Room. We update our Facebook pages weekly with the rehearsal venue. We hope to see you at one of our regular meetings.

Facebook: Bangor University Acapella Society
Instagram: buacapella
Snapchat: buacapella

|

Gall unrhyw un ymaelodi ar unwaith fel aelod llawn o'r gymdeithas newydd sbon hon i gefnogi côr lleisiau harmoni digyfeiliant. Gan ein bod yn gymdeithas newydd eleni, rydym yn gobeithio y daw aelodau newydd â syniadau ac amrywiaeth iddi. Nid oes angen i chi fod yn gallu canu gan fod amryw o agweddau gwahanol i'r gymdeithas yn cynnwys dylunio gwisgoedd a chynhyrchu cerddoriaeth. Rydym yn ymarfer bob dydd Iau o 18:00-20:00 ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau, naill ai yn Ystafell G1, yr Ystafell Roegaidd, neu'r Ystafell Seminar Gymraeg. Rydym yn diweddaru ein tudalennau Facebook yn wythnosol gyda'r lleoliad ymarfer. Rydym yn gobeithio eich gweld yn un o’n cyfarfodydd rheolaidd.

Facebook: Bangor University Acapella Society
Instagram: buacapella
Snapchat: buacapella