Horror Society| Cymdeithas Arswyd

  • About
  • Committee

Bangor University Horror Society (BUHS) provides a welcoming environment to all fans of the genre. The society hosts weekly screenings (or "screamings") at Main Arts every Friday from 7 PM, with the films/ TV viewed being determined by our members via Facebook poll. The society also engages in regular socials, both alcoholic and non-alcoholic, cinema trips to the latest horror film releases, and trips to events such as conventions. | Mae Cymdeithas Arswyd Prifysgol Bangor yn cynnig croeso cynnes i bawb sy'n hoff o'r genre. Mae'r gymdeithas yn cynnal nosweithiau ffilm sgrech wythnosol yn Main Arts bob dydd Gwener am 7pm, gyda'r ffilmiau/rhaglenni yn cael eu pennu gan ein haelodau drwy bleidlais ar Facebook. Mae'r gymdeithas hefyd yn cynnal nosweithiau cymdeithasol rheolaidd, gyda diod a heb ddiod, teithiau i weld y ffilmiau arswyd diweddaraf, a theithiau i ddigwyddiadau fel cynadleddau/ffeiriau arswyd.