Writers Guild|Ysgrifenwyr urdd

  • About
  • Committee

The Bangor Writers’ Guild is a society dedicated to giving budding writers a forum with which to create, discuss and showcase their works. Formed in 2015, we are still fairly small, but we hope to nonetheless grow into a thriving community of poets, playwrights, novelists, and all kinds of lovers of literature in order to help nurture new generations of writers in the future.

So if you have an interest in penning your thoughts and exploring ideas together, it doesn’t matter if you have much to learn or much to teach – the Writers’ Guild would be glad to have you! |

Mae Urdd Llenorion Bangor yn gymdeithas sy'n ymroddedig i roi fforwm i egin ysgrifenwyr greu, trafod ac arddangos eu gwaith. Ffurfiwyd y gymdeithas yn 2015 ac er ein bod yn gymharol fach, rydym yn gobeithio tyfu i fod yn gymuned ffyniannus o feirdd, dramodwyr, nofelwyr a phob math o bobl sy'n gwerthfawrogi llenyddiaeth er mwyn helpu i feithrin cenedlaethau newydd o lenorion y dyfodol.

Felly os oes gennych ddiddordeb mewn rhoi eich syniadau ar bapur ac archwilio syniadau mewn cwmni bydd yr Urdd Llenorion yn falch iawn o'ch croesawu, p'un ai bod gennych lawer i'w ddysgu neu lawer i'w addysgu.