Wargaming & Role-Playing Society (BWRPS)|BWRPS û Cymdeithas Ffug-Ryfela a Chwarae RhanBangor

  • About
  • Committee

We are a society that is dedicated to tabletop wargaming, roleplaying games and Card games. We have a large collection of wargaming terrain and scenery for both fantasy and futuristic games. Our roleplaying books and supplies are ever growing with plenty of system rules available to use. Our card gaming members play a variety of card games such as Magic the Gathering, Pokemon, Yu-Gi-Oh, As well as others. The Society competes regularly in national and inter University competitions. So if any of this seems appealing don't hesitate to send us an email or message us on Facebook for more information. | Rydym yn gymdeithas sy'n ymroddedig i gemau rhyfel pen-bwrdd, gemau chwarae rôl a gemau cardiau. Mae gennym gasgliad mawr o dirweddau a setiau gemau rhyfel ar gyfer gemau ffantasi a dyfodolaidd.  Mae ein llyfrau a chyfarpar chwarae rôl yn tyfu'n barhaus ac mae digonedd o setiau o reolau system ar gael i'w defnyddio. Mae ein haelodau sy'n chwarae gemau cardiau yn chwarae amrywiaeth o gemau cardiau megis Magic the Gathering, Pokemon, Yu-Gi-Oh a llu o rai eraill.  Mae'r Gymdeithas yn cystadlu'n rheolaidd mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyng-golegol. Felly os oes unrhyw agwedd ar hyn yn apelio peidiwch â phetruso cyn anfon e-bost neu neges atom ar Facebook am fwy o wybodaeth.