LGBT+|LHDTC+

  • About
  • Committee

We are Bangor University’s LGBT+ (Lesbian, Gay, Bi, Trans, Plus) society. We welcome anyone to join us, regardless of sexual orientation or gender expression. From karaoke and our ‘Fruit Salad’ club nights, to LGBTea coffee afternoons, our aim is to provide a safe and welcoming environment for members of the LGBT+ community. As well as focusing on our social aspects, we also run campaigns and collaborations with various other societies at Bangor University, for example FemSoc (Bangor’s Feminist Society). | Undod Bangor yw'r gymdeithas LHDTC+ (Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol, Traws*, Cwestiynu, plws). Rydym yn croesawu pawb beth bynnag eu cyfeiriadedd rhywiol neu fynegiant gender. Ein hamcan yw cynnig amgylchedd diogel a chroesawgar i aelodau'r gymuned LHDTC+ a hynny mewn nosweithiau carioci, ein nosweithiau clwb 'Salad Ffrwythau' a phrynhawniau LHDTe a choffi. Yn ogystal â'n digwyddiadau cymdeithasol, byddwn hefyd yn cynnal ymgyrchoedd ac yn cydweithredu gyda gwahanol gymdeithasau eraill ym Mhrifysgol Bangor, er enghraifft y Gymdeithas Ffeministaidd.