Tea Time Society|Cymdeithas amser te

  • About
  • Committee

We are tea enthusiasts (although sometimes we trespass into drinking coffee) who meet weekly to have a bit of calm in the midst of the storm of term time. Meeting every Wednesday 12-2, we do a variety of tea-related activities, including tea-tasting and alternative culture studies. All are welcome, even those who think PG Tips is superior to Yorkshire Tea (hint: you're wrong). | Rydym yn selogion te (er ein bod yn tresbasu o bryd i'w gilydd i yfed coffi) sy'n cwrdd yn wythnosol i gael dipyn o lonydd yng nghanol berw amser tymor. Byddwn yn cwrdd ar ddydd Mercher rhwng 12 a 2 ac yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau'n ymwneud â the, yn cynnwys blasu te ac astudio diwylliannau amgen. Mae croeso i bawb, hyd yn oed i'r rheiny sy'n credu bod PG Tips yn well na Yorkshire Tea (awgrym caredig: rydych yn anghywir).