Table Top Society|Top Tabl

  • About
  • Committee

Whether you are a board game fanatic or just interested in sitting down for a quick game, the leading gaming society in Bangor is here to spread the enjoyment of everything from board games to miniatures to all members of the Bangor Community. TableTop possesses an immense collection of games suited to casual and serious players and are committed to a inclusive and welcoming enviroment, inviting anyone and everyone to come and join us at our meetings! If you have any of your own games, bring them along too!

From our classics like Monopoly, Cluedo, Settlers of Catan, Ticket to Ride and Pandemic, to less known titles like Betrayal at the House of the Hill, Captain Sonar, Resistance, Mysterium and Eldritch Horror, and many, many more, we play them all! So come to join us on Wednesdays and Sundays, and relax in a comfortable and friendly enviroment.

We meet in Wheldon TR5/6 Seminar Room on Wednesday and Sunday from 6-10pm.

Our committee 2019/20:

President – Adam Edward

Vice President - Cerys Rutter

Treasurer – Nathan Horvath

Social Secretary – Rhodri Prysor

If you have any questions, feel free to contact any of the Committee or drop us a message at our TableTop email, tabletop@undebbangor.com.

Happy Gaming!

#boardgameswoo!

*Any advertising for non-university events or projects will be deleted unless permission has been granted.
______
P'un a ydych chi’n ffanatig am chwarae gemau bwrdd, neu awydd gêm gyflym - Mae prif gymdeithas gemau Bangor yma i ledaenu pleser gemau bwrdd (gan gynnwys gemau ffigyrau-bychan) i holl gymuned Bangor. Mae gan TableTop gasgliad anferth o gemau sy'n addas i chwaraewyr achlysurol a difrifol ac rydym yn ymrwymo i gynnig awyrgylch cynhwysol a chroesawgar, ac yn gwahodd unrhyw un a phawb i ymuno a ni yn ein sessiynau! Os oes gennych eich gemau eich hun, dewch â nhw hefyd!

O glasuron fel Monopoly, Cluedo, Settlers of Catan, Ticket to Ride a Pandemic, i gemau llai adnabyddus fel Betrayal at the House of the Hill, Captain Sonar, Resistance, Mysterium ac Eldritch Horror, a llawer, llawer mwy - rydym yn eu chwarae nhw i gyd! Felly ymunwch a ni ar nosweithiau Dydd Mercher a Dydd Sul, ac ymlaciwch mewn awyrgylch cysurus a chyfeillgar.

Rydym yn cyfarfod ar nosweithiau Dydd Mercher a Dydd Sul yn ystafell Wheldon TR5/6 rhwng 6-10pm.

Ein pwyllgor 2019/20:
Llywydd - Adam Edward

Lywydd - Cerys Rutter

Trysorydd - Nathan Horvath

Ysgrifennydd Cymdeithasol – Rhodri Prysor

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae'n groeso i chi gysylltu ag unrhyw aelod o'r Pwyllgor neu anfon neges atom ar ein e-bost TableTop, 
tabletop@undebbangor.com.

Chwarae hapus!

#boardgameswoo!

*Fydd unrhyw hysbysebion ar gyfer digwyddiadau neu brojectau nad yw wneud gyda'r brifysgol yn cael eu dileu oni bai y rhoddwyd caniatâd.