Storm FM|Storm FM û Gorsaf Radio Myfyrwyr

  • About
  • Committee

Storm FM is Bangor's sound and sole student radio station. We provide a platform for anyone who wishes to present a radio show with all the fancy bells and whistles that you'd expect from a 21st century media brand.

If presenting isn't your thing or you want to do more, you can! There is space in our society for anyone to try their hand atsuch things as technical support, radio production, interviewing, event organisation and so much more. We would love to hear from you, so make sure you sign up as a member and join in the excitement!

If you have any questions you can email exec@stormfm.com and we will endeavour to reply as soon as we can. Conversely, you can also contact our Facebook page using the URL above. Simply drop us a message and we will be more than happy to answer ay queries.

Please also listen in and enjoy the creative work of your colleagues on stormfm.com or 87.7FM on the Ffriddoedd site.

Bring the Thunder! |

Storm FM yw sain Bangor a'n hunig orsaf radio myfyrwyr. Rydym yn cynnig llwyfan i unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sioe radio gyda holl adnoddau cynhyrchu cyfoes yr unfed ganrif ar hugain.

Os nad ydych yn dymuno cyflwyno neu eich bod eisiau gwneud mwy na hynny, mae hynny'n iawn! Mae yna le yn ein cymdeithas i unrhyw un roi cynnig ar agweddau megis cefnogaeth dechnegol, cynhyrchu radio, cyfweld, trefnu digwyddiadau a llawer mwy. Byddem yn hynod falch o glywed gennych, felly gwnewch yn siwr o ymaelodi ac ymuno yn y cyffro!

Os oes gennych unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at exec@stormfm.com a byddwn yn ateb cyn gynted â phosib. Neu fe allwch gysylltu â'n tudalen Facebook trwy ddefnyddio'r URL uchod. Cysylltwch a byddwn yn fwy na hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Gwrandewch hefyd a mwynhau gwaith creadigol eich cyd-fyfyrwyr ar stormfm.com neu 87.7FM ar safle Ffriddoedd.

Gwnewch iddi Daranu!