St. John Ambulance Society|st Johns ambiwlans

  • About
  • Committee

St John Cymru Wales is the leading first aid charity in Wales striving to get a first aider into every home in Wales. LINKS is the university division of the charity, allowing you to train in first aid and attend duties where you will provide first aid cover for members of the public. As a LINKS division member you get the best of both worlds, developing yourself to provide first aid to others whilst enjoying university life and the socials that come with it. | Cymdeithas Sant Ioan Cymru yw'r prif ddarparwr cymorth cyntaf yng Nghymru ac mae ganddi'r nod o gael swyddog cymorth cyntaf ar bob stryd yng Nghymru. LINKS yw adran y brifysgol o'r elusen, sy'n rhoi'r cyfle i chi hyfforddi mewn cymorth cyntaf a gwneud dyletswyddau lle byddwch yn cynnig gwasanaeth cymorth cyntaf i aelodau'r cyhoedd. Fel aelod o adran y brifysgol byddwch yn cael y gorau o ddau fyd, yn datblygu eich hun i ddarparu cymorth cyntaf i eraill wrth fwynhau bywyd prifysgol a'r nosweithiau cymdeithasol cysylltiedig.