SODA (Operatic & Dramatic)|SODA û Cymdeithas Drama Operatig Myfyrwyr

  • About
  • Committee

SODA is the Students' Operatic and Dramatic Association at Bangor University. We share a love of singing, dancing and acting, and we welcome everyone, no matter what skill or ability! As a society we perform 3 shows a year, our winter and summer shows, which are variety shows consisting of songs from different musicals and a main show focusing on a single musical. SODA is a great place to have fun whilst doing something you love whether it is on stage or backstage in order to create a great performance for friends and fellow students to come and enjoy.

|SODA yw'r Gymdeithas Opera a Drama Gerdd ym Mangor (sioeau cerdd gan fwyaf). Rydym yn canu, dawnsio ac yn actio, yn croesawu pawb, ni waeth beth yw eich lefel sgil na gallu. Fel cymdeithas rydym yn perfformio tair sioe'r flwyddyn, ein sioeau gaeaf a haf, sy'n sioeau amrywiol yn cynnwys caneuon o wahanol sioeau cerdd a phrif sioe yn canolbwyntio ar un sioe gerdd benodol. Mae SODA yn lle gwych i gael hwyl wrth wneud rhywbeth yr ydych wrth ei fodd ag ef, p'un ai bod hynny ar y llwyfan neu gefn y llwyfan, gyda'r nod o greu perfformiadau rhagorol i'ch ffrindiau a chyd-fyfyrwyr eu mwynhau.