Bangor Craft Society|Cymdeithas Crefftus Bangor

  • About
  • Committee

The Bangor Craft Society are a group who love to make and provide different types of crafts opportunities. Workshops vary week to week from Knitting, Sewing, Jewellery Making, Painting, Up-cycling and many more. We also have socials and fundraising opportunities for all to join. We have regular workshops every Tuesday starting at 6 pm in the Teaching Room 1 in the Wheldon. Everyone is welcome to join; There is no experience need, everybody is welcome to participate and join in the fun!! The BCS is relaxed and easy-going society to enjoy craft-making! |Mae Cymdeithas Crefftau Bangor yn grwp sydd wrth ei'n bodd gyda chrefftwaith ac yn cynnig gwahanol fathau o gyfleoedd crefft. Mae'r gweithdai'n amrywio o un wythnos i'r llall o weu i wnïo, gwneud gemwaith, paentio, uwch-gylchu a llawer mwy. Rydym hefyd yn cynnal nosweithiau cymdeithasol a chyfleoedd codi arian i bawb gymryd rhan ynddynt. Byddwn yn cynnal gweithdai rheolaidd bob nos Fawrth am 6pm yn ystafell dysgu 1 yn y adeilad Wheldon.  Mae croeso i bawb ymaelodi; nid oes angen profiad, mae croeso i bawb ymuno yn yr hwyl a chymryd rhan!! Mae’n gymdeithas hamddenol ac agos-atoch sy'n gyfle i bawb fwynhau crefftwaith!