Seren (English Newspaper)|Seren (Papur Newydd Saesneg)

  • About
  • Committee

Seren is Bangor University’s monthly english language student newspaper. We have editorial independence from both Bangor University and Bangor Students’ Union. Seren is written by students for students and we’d love you to get involved!

We are also a society within the Students’ Union providing media training and experience for our members. We also have all the equipment and software to produce a high quality newspaper including high spec Mac computers, Canon cameras and Adobe Creative Suite. We'll happily train you in how to use these and loan them out as well. To find out more about the benefits of membership checkout our Facebook page which has a link to our members group.

There has been a student publication at the University for over 100 years and it became Seren in 1983. Since then we’ve changed format a number of times settling on tabloid a few years ago. We now have 40 full colour tabloid pages per issue and go to print monthly during term time. If you wish to browse the full history of Seren then make sure you check out the Archive section of our website. |

Seren yw papur newydd Saesneg misol myfyrwyr Prifysgol Bangor. Mae gennym annibyniaeth olygyddol o Brifysgol Bangor ac o Undeb Myfyrwyr Bangor. Mae Seren yn cael ei ysgrifennu gan fyfyrwyr i fyfyrwyr a buasem wrth ein bodd pe baech yn ymuno.

Rydym hefyd yn gymdeithas Undeb y Myfyrwyr ac yn cynnig hyfforddiant yn y cyfryngau ynghyd â   phrofiad i'n haelodau. Mae gennym hefyd yr offer a'r feddalwedd i gynhyrchu papur newydd o ansawdd uchel yn cynnwys cyfrifiaduron Mac manyleb uchel, camerâu Canon ac Adobe Creative Suite. Byddwn yn hapus iawn i'ch hyfforddi i'w defnyddio a'u rhoi ar fenthyg i chi hefyd. I gael gwybod mwy am fanteision aelodaeth ewch i'n tudalen Facebook sydd â chyswllt i'n grwp aelodau.

Mae yna gyhoeddiad print myfyrwyr wedi bod yn y Brifysgol am dros 100 mlynedd a chafodd ei enwi'n Seren yn 1983. Ers hynny rydym wedi newid y fformat nifer o weithiau gan benderfynu ar fformat tabloid ychydig flynyddoedd yn ôl. Bellach mae'n bapur tabloid 40 tudalen lliw llawn y rhifyn a byddwn yn mynd i'r wasg yn fisol yn ystod amser tymor. Os ydych eisiau gwybod mwy am hanes llawn Seren ewch i adran Archif ein gwefan.