Rostra|Rostra - Cymdeithas Ddrama

  • About
  • Committee

Rostra is the oldest amateur drama society at Bangor University. We're relaxed, informal and almost always found at the Harp. We typically do 6 shows a year, ranging from Blackadder to Terry Pratchett’s Wyrd Sisters. We’ve even done shows written by our own members. So if you're interested in acting, lights & sound teching, any other part of the theatrical process or just want to find some fun people to hang with, don't hesitate to get in touch. Find us on Facebook to keep up to date on shows, socials and all that we Rostrafarians have to offer. | Rostra yw'r gymdeithas ddrama amatur hynaf ym Mhrifysgol Bangor. Rydym yn griw hamddenol, anffurfiol ac fel arfer i'n gweld yn nhafarn yr Harp. Fel rheol byddwn yn perfformio 6 sioe'r flwyddyn, yn amrywio o Blackadder at Wyrd Sisters Terry Pratchett. Rydym hefyd wedi cynhyrchu sioeau sydd wedi cael eu sgriptio gan ein haelodau. Felly os oes gennych ddiddordeb mewn actio, goleuo a sain, neu unrhyw elfen arall o'r broses theatrig neu eich jyst yn chwilio am griw i gymdeithasu â nhw, cysylltwch â ni ar bob cyfrif.