Rock & Metal Appreciation (BRAMAS)|BRAMAS û Cymdeithas Gwerthfawrogi Roc a Metal Bangor

  • About
  • Committee

If you are into alternative music or belong to an alternative subculture, then BRAMAS is the place for you. We aim to provide a place where alternative people can come and be themselves without being judged. We aim to attend as many gigs as possible, as well as putting on our own.

If you enjoy the darker and more interesting points of life, BRAMAS is the society for you. |

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth amgen neu eich bod yn rhan o isddiwylliant, yna BRAMAS yw'r gymdeithas i chi. Ein nod yw cynnig lle i bobl amgen ddod at ei gilydd mewn awyrgylch oddefgar. Rydym hefyd yn bwriadu mynd i'r Hammerfest ym mis Mawrth 2017 yn ogystal ag ychydig o gigs eraill os yn bosib.

Os ydych yn hoff o ochr mwy tywyll a diddorol bywyd, BRAMAS yw'r gymdeithas i chi.