Psych Soc| Cymdeithas Seicoleg Bangor

  • About
  • Committee

The Bangor Psychology Society welcomes all students whether you're studying psychology or not. We aim to promote a range of events which allows many students to find something that interests them or even learn something new. 

We promote three types of events; Social, Academic and Charity. 

Our Academic events consist of fortnightly talks on different areas of psychology; we also run academic trips and awareness events. We feel this gives students more opportunities to learn new things. 

Social events include psychology film nights, games nights and trips out to help students relax between university work. We also have our annual ball, which is always a great night out. 

Also as a Society, we work with mental health charities such as Mind and Headway running events such as sponsored walks, car washes and larger scale events. 

We have so much variety in one society! We know there is something for everyone!

 | Mae Seicoleg yn bwnc sy'n cynnwys meysydd amrywiol sy'n cyffwrdd â llu o ddisgyblaethau, a nod y Gymdeithas Seicoleg yw hyrwyddo'r pwnc difyr hwn i'r corff myfyrwyr. Rydym yn trefnu llu o ddigwyddiadau cymdeithasol a digwyddiadau i godi arian i elusennau drwy'r flwyddyn. Rydym hefyd yn rheoli'r grwpiau astudio i israddedigion Seicoleg, ac yn cynnal nifer o ddarlithoedd yng nghyfres Seic, cyflwyniadau anffurfiol i rai o feysydd llai adnabyddus seicoleg. Mae gennym gymaint o weithgareddau, mae yna rywbeth at ddant pawb!