Poker Society|Cymdeithas Pocer

  • About
  • Committee

We run weekly free Poker games at Bar Uno on Mondays at 7PM with lessons starting at 6PM. The top three places in the tournament receive prizes that change each week! 1st Monday of Month - Freeroll Omaha Game 2nd Monday of Month - Freeroll Texas Hold'em 3nd Monday of Month - Freeroll Texas Hold'em 4th Monday of Month - Freeroll Hyper Turbo Texas Hold'em followed by Social Sponsored by Bar Uno & Academi Everyone is welcome to play with us regardless of if you are a beginner or an experienced player - as long as you have an interest you will fit in easily as we teach everyone how to play. | Rydyn ni'n rhedeg gemau Poker am ddim yn Bar Uno ar ddydd Llun yn 7PM gyda gwersi yn dechrau yn 6PM. Mae'r lleoedd gorau am ddim yn y twrnamaint yn derbyn gwobrau sy'n newid bob wythnos! Dydd Llun cyntaf mis - Gêm Omaha Freeroll 2il Dydd Llun y Mis - Freeroll Texas Hold'em Dydd Llun 3ydd Mis - Freeroll Texas Hold'em 4ydd Dydd Llun y Mis - Freeroll Hyper Turbo Texas Hold'em ac yna Social Noddir gan Bar Uno & Academi Mae croeso i bawb chwarae gyda ni waeth os ydych chi'n ddechreuwr neu'n chwaraewr profiadol - cyn belled â bod gennych ddiddordeb, byddwch yn ffitio'n hawdd wrth i ni ddysgu pawb sut i chwarae.