Plaid Cymru|Cymdeithas Plaid Cymru Prifysgol Bangor

  • About
  • Committee

Hello! We’re a branch of Plaid Cymru’s national youth wing, Plaid Ifanc! Plaid Ifanc’s vision is that Wales’ future is its young people, and we believe that it’s our generation that must grasp the chance to change our country for the good. We take part in the local branches’ campaigning, including leafleting, canvassing, and street stalls. We attend local and national conferences, rallies, and protests, supporting issues that are important to us and young people! It’s a great opportunity to socialise in an informal environment. | Helo! Rydym yn gangen o adain ieuenctid cenedlaethol Plaid Cymru, Plaid Ifanc! Mae'n weledigaeth gan Blaid Ifanc mai ei phobl ifanc yw dyfodol Cymru, ac rydym yn credu mai'n cenhedlaeth ni ddylai gymryd y cyfle i newid ein gwlad er gwell. Rydym yn cymryd rhan yn ymgyrchoedd y canghennau lleol, yn cynnwys dosbarthu pamffledi, canfasio a chynnal stondinau stryd. Byddwn yn mynd i gynadleddau, ralïau a phrotestiadau lleol a chenedlaethol, yn cefnogi materion sy'n bwysig i ni ac i bobl ifanc! Mae’n gyfle gwych i gymdeithasu mewn awyrgylch anffurfiol.