Photographic|Cymdeithas Ffotograffiaeth

  • About
  • Committee

Bangor University Photographic Society is for everyone with an interest in photography. Whatever your skill level or choice of equipment (be it a DSLR, bridge camera, or even a phone), using lectures and fun hands-on practicals you’ll learn something new every week, as well as meet others with the same passion. You will have the opportunity use these new skills on the many exciting trips, to places like Manchester and picturesque areas of Wales. Overall we are a close knit, down to earth society that aims to better your photography skills every week in a fun loving, humorous environment. Come along to our meetings, held every Tuesday at 7:00pm! (See the Facebook page for more information)| Mae Gymdeithas Ffotograffig Prifysgol Bangor ar gyfer pawb sydd â diddordeb mewn ffotograffiaeth. Beth bynnag yw eich lefel sgil neu ddewis cyfarpar (boed yn DSLR, camera bridge, neu ffôn hyd yn oed), rydych yn siwr o ddysgu rhywbeth newydd bob wythnos yn ein darlithoedd a sesiynau ymarferol, yn ogystal â fod yn gyfle gwych i cyfarfod â phobl sydd un rhannu'r un diddordeb. Byddwn yn defnyddio'r sgiliau newydd ar wibdeithiau cyffrous i lefydd fel Manceinion a leoliadau prydferth yng Nghymru. Rydym yn gymdeithas glos, ymarferol sydd â'r nod o wella eich sgiliau ffotograffiaeth mewn awyrgylch hwyliog a llawn hiwmor. Dewch i'n cyfarfodydd bob Dydd Mawrth am 7:00yh! (Gwelwch y tudalen Facebook am mwy o fanylion).