Nursing Society|Nyrsio

  • About
  • Committee

Promoting links between Bangor and Wrexham and all nursing branches. If you are proud to nurse then please join us and get involved in all our fundraising, fun and educational activities. | Hyrwyddo cysylltiadau rhwng Bangor a Wrecsam a phob cangen nyrsio. Os ydych yn falch o nyrsio yna ymunwch â ni a chymryd rhan yn ein holl weithgarwch, yn codi arian, cael hwyl ac yn weithgareddau addysgol.