Midwife Society|Cymdeithas Bydwraig

  • About
  • Committee

The Midwifery Society is initially aimed at student midwives who want to add additional learning and socialising to their Midwifery degree. Having such a varied timetable gives them no regular time for societies so the flexibility of this society works well! We aim to enhance the university experience by providing study days and conferences to increase knowledge, fundraise for charities and ourselves and provide an outlet for students to share their experiences in safe place, whilst socialising with their fellow students! What’s not to love | Mae'r Gymdeithas Fydwreigiaeth yn bennaf ar gyfer myfyrwyr bydwreigiaeth sydd eisiau dysgu mwy at eu gradd mewn Bydwreigiaeth a chymdeithasu. Mae eu hamserlen amrywiol yn golygu nad oes ganddynt amser rhydd rheolaidd ar gyfer llawer o gymdeithasau eraill felly mae hyblygrwydd y gymdeithas hon yn ddelfrydol iddynt. Rydym yn gobeithio gwella'r profiad prifysgol trwy gynnig dyddiau astudio a chynadleddau i rannu gwybodaeth, codi arian i elusennau ac i'r gymdeithas a chynnig cyfle i fyfyrwyr rannu eu profiadau mewn man diogel, wrth gymdeithasu gyda'u cyd-fyfyrwyr. Beth well?