MedSoc|Cymdeithas Meddygol

  • About
  • Committee

We are a small society with big plans. With a entirely new committee this year  there's going to be no reason not to get involved. Through the year MedSciSoc will host access to medicine seminars, guest lectures on fascinating medical research, entertaining fundraising events, cross-society competitions and no shortage of socials. If you are interested in the field of medical sciences or even just want to branch out into new social circles MedSciSoc is the perfect society to join. | Rydym yn gymdeithas fach gyda chynlluniau mawr. Mae gennym bwyllgor gwbl newydd eleni felly mae pob rheswm dros gymryd rhan. Bydd y Gymdeithas Feddygaeth yn cynnal seminarau ar feddygaeth, darlithoedd gwadd ar agweddau diddorol o ymchwil feddygol, digwyddiadau codi arian difyr, cystadlaethau gyda chymdeithasau eraill a digonedd o nosweithiau cymdeithasol. Os oes gennych ddiddordeb ym maes gwyddorau meddygol neu jest eisiau ehangu eich cylch cymdeithasol, y Gymdeithas Feddygol yw'r gymdeithas berffaith ar eich cyfer chi.