Medieval Re-enactment|Cymdeithas Ail-greu Canoloesol

  • About
  • Committee

Interested in History? Or maybe you just like fighting and drinking. If so, Medieval Re-enactment is for you. Learn about, experience and re-enact how people lived and died during the 15th Century. We re-enact the Wars of the Roses, 1455 – 1485. Learn to use the weapons and armour of the times and attend summer re-enactment events around the country, alongside hundreds of other re-enactors from groups both nationally and internationally. We also make and display food and clothing from the time. A great way to have fun, de-stress, learn something new and make life-long friends. | Diddordeb mewn Hanes? Neu efallai eich bod yn hoffi ymladd ac yfed. Os felly, Cymdeithas Ail-Greu'r Oesoedd Canol yw'r gymdeithas i chi. Dysgwch, cael profiad ac ail-greu sut oedd pobl yn byw ac yn marw yn ystod y 15fed ganrif. Rydym yn ail-greu Rhyfeloedd y Rhosynod, 1455 - 1485. Dysgwch sut i ddefnyddio arfau ac arfwisg y cyfnod a dewch i ddigwyddiadau ail-greu ar draws y wlad dros yr haf gyda channoedd o ail-grewyr eraill o grwpiau o Brydain ac yn rhyngwladol. Rydym hefyd yn gwneud ac yn arddangos bwyd a dillad o'r cyfnod. Ffordd wych o gael hwyl, ymlacio, dysgu rhywbeth newydd a gwneud ffrindiau oes.

 

Our Facebook page is our primary method of communication, please look for or contact us there. https://www.facebook.com/groups/115873795111418/?fref=ts