Marine Mammal Society (MMS)|Mamaliad morol

  • About
  • Committee

A student society for those with an interest in marine mammals, that aims to work with several marine charities including, Sea Watch Foundation and ORCA, to help carry out land based surveys and provide training courses for our members that can boost your CV. We will be holding special speaker events to hear new research right from the experts. With several events and trips planned for the coming year, including the seal breeding colony of Donna Nook why wouldn’t you want to join us! | Cymdeithas fyfyrwyr i'r rheiny sydd â diddordeb mewn mamaliaid môr, sydd â'r amcan o weithio gydag amryw o elusennau morol yn cynnwys Sea Watch Foundation ac ORCA, i gynnal arolygon o'r tir a darparu cyrsiau hyfforddi i'n haelodau a fydd yn werthfawr i'ch CV. Byddwn yn cynnal digwyddiadau arbennig gyda siaradwyr i glywed am ymchwil newydd gan yr arbenigwyr. Mae gennym amryw o ddigwyddiadau wedi'u cynllunio ar gyfer y flwyddyn i ddod, yn cynnwys taith i gytref magu morloi Donna Nook, felly pam na wnewch chi ymuno â ni!