Legal Advocacy Society|Cymdeithas Eiriolaeth cyfreithiol

  • About
  • Committee

The Bangor University Legal Advocacy Society (BULAS) is a student run society focused upon improving and perfecting the skills of legal advocacy of students through mooting. A 'moot' is form of mock court case where students will be pitted against one another in teams of 2-4 people arguing different legal submissions. Students will gain invaluable experience in public speaking, legal submissions, written submissions, court etiquette and other invaluable skills. Legal Advocacy is not just for Law students, anyone who is willing to learn, interested in debates or interested in improving their public and professional speaking can join. | Mae Cymdeithas Eiriolaeth Gyfreithiol Prifysgol Bangor yn gymdeithas a drefnir gan fyfyrwyr sy'n canolbwyntio ar wella a pherffeithio sgiliau eiriolaeth gyfreithiol myfyrwyr trwy ffug lysiau. Mae 'ffug-lys' yn gyfle i fyfyrwyr gystadlu yn erbyn ei gilydd mewn timau o 2-4 o bobl yn dadlau dros wahanol gyflwyniadau cyfreithiol. Bydd myfyrwyr yn ennill profiad gwerthfawr yn siarad yn gyhoeddus, traddodi cyflwyniadau cyfreithiol, defodau'r llys a sgiliau gwerthfawr eraill. Nid yw Eiriolaeth Gyfreithiol wedi ei gyfyngu i fyfyrwyr y Gyfraith; gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn dadlau neu sydd â diddordeb mewn gwella eu sgiliau siarad yn gyhoeddus neu'n broffesiynol ymuno.