Law|Cymdeithas Y Gyfraith

  • About
  • Committee

The Law Society provides law students with exciting opportunities to gather a more in depth knowledge of the law, by inviting interesting speakers to talk about the current legal issues of the day. We also organise trips, to places such as the Inns of Court, so our members can see the legal knowledge which they have studied work in practice. Our most exciting events are our law balls where students from all schools are invited for an entertaining evening with interesting speakers, great food and a way to get to know each-other better. Hope to see you there!

Law Shop Here!

| Mae Cymdeithas y Gyfraith yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr y Gyfraith feithrin gwybodaeth ddyfnach o'r gyfraith, trwy wahodd siaradwyr diddorol i siarad am  faterion cyfreithiol cyfoes. Rydym hefyd yn trefnu gwibdeithiau i lefydd megis Ysbytai'r Brawdlys, fel bod ein haelodau yn gallu gweld y wybodaeth gyfreithiol maent wedi'i hastudio'n cael ei rhoi ar waith. Ein digwyddiadau mwyaf cyffrous yw dawnsfeydd y gyfraith lle caiff myfyrwyr o bob ysgol eu croesawu i noson ddifyr gyda siaradwyr diddorol, bwyd rhagorol a chyfle i ddod i adnabod ein gilydd yn well. Gobeithiwn eich gweld chi yno!