Lang Soc (Modern Languages)|LangSoc û Cymdeithas Ieithoedd Modern

  • About
  • Committee

LangSoc is an inclusive society aimed at various foreign languages and cultures. As a society we celebrate various foreign holidays and traditions through a variety of different events (both drinking and non drinking), whether it be in Bar Uno, Academi or just a relaxed get together. Our main languages are French, Spanish, Italian, German and Chinese, but we welcome any languages from around the globe and are eager to expand our community. There is always an opportunity to practise with us. See you soon! À bientôt! ¡Hasta pronto! A presto! Bis später! | Mae'r Gymdeithas Ieithoedd yn gymdeithas gynhwysol sy'n diddori mewn nifer o ieithoedd a diwylliannau tramor.  Fel cymdeithas rydym yn dathlu gwahanol wyliau a thraddodiadau tramor trwy amrywiaeth o wahanol ddigwyddiadau (rhai'n cynnwys alcohol ac eraill hebddo), ym Mar Uno, Academi neu'n ddigwyddiadau cymdeithasol hamddenol. Ein prif ieithoedd yw Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg, Almaeneg ac Tsieinëeg. ond rydym yn croesawu pob iaith o bob cwr o'r byd ac yn awyddus i ehangu ein cymuned. Bydd bob amser cyfle i ymarfer gyda ni. Fe’ch gwelwn yn fuan! À bientôt! ¡Hasta pronto! A presto! Bis später!