Kuwaiti Students in Bangor (KSB)|Cymdeithas myfyrwyr Kuwaiti

  • About
  • Committee

Welcome to Kuwait Society. The society was formed in 2015 with the aim of helping new Kuwaiti students settle in and get familiar with the city and looking into satisfying the needs of the Kuwaiti community in Bangor. The society also aims to organize events, trips, activities and workshops not only to the Kuwaitis but to all other Uni members. Finally, we want to share our culture, history and life style with all students and members of Bangor University, and happy to answer all questions and queries.

Looking forward to meet you all.

Website: https://www.kuwbangor.com/

Instagram: https://www.instagram.com/KuwBangor

Twitter: https://twitter.com/KuwBangor

|

Croeso i Gymdeithas Myfyrwyr Kuwait. Ffurfiwyd y gymdeithas yn 2015 gyda'r bwriad o helpu myfyrwyr newydd o Kuwait i gynefino ac ymgartrefu ym Mangor a diwallu anghenion y gymuned fyfyrwyr honno. Mae'r gymdeithas yn trefnu gwibdeithiau, digwyddiadau, gweithgareddau a gweithdai nid yn unig i fyfyrwyr o Kuwait ond ar gyfer aelodau eraill o'r Brifysgol hefyd. Yn olaf, rydym eisiau rhannu ein diwylliant, hanes a ffordd o fyw gyda phob myfyriwr ac aelod o Brifysgol Bangor, ac rydym yn hapus i ateb pob cwestiwn ac ymholiad.

Edrychwn ymlaen i cyfarfod chi gyd.

Website: https://www.kuwbangor.com/

Instagram: https://www.instagram.com/KuwBangor

Twitter: https://twitter.com/KuwBangor