Jazz Band|Band Jazz Prifysgol Bangor

  • About
  • Committee

We are a student lead society that performs regularly in society events and in local venues in the Bangor area. We welcome all abilities and no experience is necessary! We have a weekly rehearsal in the Music Hall every Saturday from 4-6pm. No audition is necessary, just turn up with your instrument and we will find a place for you… EVERYONE is welcome! We believe jazz music is fun and exciting and we want to use it to bring people together to make FANTASTIC music! |

Rydym yn gymdeithas dan arweiniad myfyrwyr sy'n perfformio'n rheolaidd yn nigwyddiadau'r gymdeithas ac mewn lleoliadau yn ardal Bangor.  Rydym yn croesawu pob gallu ac nid oes angen profiad! Byddwn yn cynnal ymarfer wythnosol yn y Neuadd Gerddoriaeth bob dydd Sadwrn o 4 tan 6pm. Nid oes angen clyweliad, dim ond dod gyda'ch offeryn ac mi wnawn ni ddod o hyd i le i chi.... Mae croeso i BAWB!

Credwn fod cerddoriaeth jazz yn hwyl ac yn gyffrous ac rydym eisiau iddi fod yn gyfle i ddod â phobl at ei gilydd i wneud cerddoriaeth WYCH!