Japanese|Cymdeithas Japaneaidd

  • About
  • Committee

Japanese society is held once in a week for two hours in order to get to know the Japanese language and culture. At Bangor University, we have about 10 Japanese students on average each year. Japanese students are invited to rediscover their own culture from a different perspective and non-Japanese students can enjoy experiencing Japanese culture through our weekly society and events such as Japanese food night, field trip for Japanese culture event in London, tea ceremony, Japanese film night, Karaoke nights and other fun, Japanese inspired events! We invite you to join us learning and having fun by experiencing a taste of Japanese culture at Bangor University! Please join us!!

We will also have a social afterwards where we go to a pub, chat, and have a pint! (optional)

When?   
6pm - 8pm every Tuesday! First session 25th of September in 2018!
Where? 
OSCRA The R. Williams room, Main Arts building!
|
Mae'r Gymdeithas Japaneaidd yn cwrdd unwaith yr wythnos am 2 awr i gynnig cyfleoedd i ddysgu'r iaith ac i ddysgu am ddiwylliant Japan. Yma ym Mhrifysgol Bangor, mae oddeutu 10 myfyriwr o Japan ym mhob blwyddyn ar gyfartaledd. Gall myfyrwyr Japaneaidd ail-ddarganfod eu diwylliant o safbwynt gwahanol a gall myfyrwyr eraill gael blas o ddiwylliant Japan trwy gyfrwng digwyddiadau wythnosol y gymdeithas megis noson fwyd Japan, taith i ddigwyddiad yn dathlu diwylliant Japaneaidd yn Llundain, seremoni de, noson ffilmiau o Japan ac yn y blaen. Gellwch gael pleser o ddysgu a chael hwyl o gael blas ar ddiwylliant Japan trwy'r gymdeithas! Dewch i ymuno â ni!!

Fe fyddwn ni hefyd yn gymdeithasol wedyn, pan fyddwn ni'n mynd i dafarn, sgwrsio a chael peint! (dewisol)

Pryd?
6pm - 8pm bob dydd Mawrth! Sesiwn gyntaf 25ain o Fedi ym 2018!
Ble?
OSCRA ystafell R. Williams, adeilad y 'Main Arts'!