Islamic Society|Cymdeithas Islmaidd

  • About
  • Committee

Bangor Islamic Society is a society that is devoted to spreading the message of Islam to Bangor University students and Bangor Community.

In addition, the Islamic Society seeks to provide help for Muslim students at Bangor University. The Society, every year, conducts a variety of activities related to Islam, such as Islamic lectures, workshops, debates, Arabic language courses, etc. Bangor Islamic Society is closely related to Bangor Islamic Center and hold many events in cooperation. The society opens its doors for Muslim and Non-Muslim students for all of the activities conducted. The society certainly has much to offer to students. |

Mae Cymdeithas Islamaidd Bangor yn gymdeithas sy'n ymroddedig i ledaenu neges Islam i fyfyrwyr Prifysgol Bangor a chymuned Bangor. Mae'r Gymdeithas Islamaidd hefyd yn ceisio cynnig cymorth i fyfyrwyr Mwslemiaid ym Mhrifysgol Bangor.

Mae'r gymdeithas yn cynnal amryw o weithgareddau'n gysylltiedig ag Islam bob blwyddyn, megis darlithoedd am Islam, gweithdai, dadleuon, cyrsiau iaith Arabeg etc. Mae Cymdeithas Islamaidd Bangor â pherthynas agos â Chanolfan Islamaidd Bangor ac yn cynnal nifer o weithgareddau mewn cydweithrediad â hi. Mae'r gymdeithas yn agor ei drysau i fyfyrwyr Mwslemiaid a myfyrwyr nad ydynt yn Fwslemiaid ar gyfer ei holl weithgareddau. Mae gan y gymdeithas lawer iawn i'w gynnig i fyfyrwyr.