Irish Society|Cymdeithas irish

  • About
  • Committee

The Irish Society celebrates all things Irish from Malin Head i Mizen Head. We hold socials and other events for members to get to know each other in a warm and friendly environment. Any new members welcome! | Mae'r Gymdeithas Wyddelig yn dathlu pob agwedd ar Iwerddon o Malin Head i Mizen Head. Rydym yn cynnal nosweithiau cymdeithasol a digwyddiadau eraill i ddod i adnabod ein gilydd mewn awyrgylch gynnes a chyfeillgar. Mae bob amser croeso i aelodau newydd!