International Student Society|Cymdeithas Myrfyrwyr phyngwladol

  • About
  • Committee

Welcome to the Bangor International Students’ Society page. Formed in 2014, we are a society dedicated to bringing international students together into a stronger community, giving our members opportunities to make connections and explore the UK, as well as sharing our individual experiences with each other and increasing awareness of international students in the larger student body.

In just two years, we have grown from a tiny group of interested students to a casual community of over 100 members from all over the world – and we hope to continue developing in the hopes of achieving greater things in the future! |

Croeso i dudalen Cymdeithas Myfyrwyr Rhyngwladol Bangor. Ffurfiwyd y gymdeithas yn 2014 ac rydym yn ymroddedig i ddod â myfyrwyr rhyngwladol ynghyd yn gymuned gref, gan roi cyfleoedd i'n haelodau wneud cysylltiadau a dod i adnabod y Deyrnas Unedig, yn ogystal â rhannu ein profiadau unigol gyda'n gilydd a chynyddu ymwybyddiaeth am fyfyrwyr rhyngwladol ymysg myfyrwyr yn fwy eang.

Mewn dim ond dwy flynedd, rydym wedi tyfu o fod yn grwp bach o fyfyrwyr i gymuned gyda thros 100 o aelodau o bob cwr o'r byd ac rydym yn gobeithio parhau i ddatblygu a chyflawni pethau mwy yn y dyfodol!