Indian Society|Cymdeithas Indian

  • About
  • Committee

Bangor Indian Society is for anyone who would like to know about and experience Indian culture, and for past, present, and future international students to voice their queries. It is a place to share your ideas, thoughts and experiences about all things Indian. We celebrate festivals, watch Indian movies, hang out or just chill, and of course, party on full swing! We have recently been re-formed, and been working hard to bring our society to the top. We hope you enjoy your stay and studies in Bangor and with you all the best. | Mae Cymdeithas Indiaidd Bangor ar gyfer unrhyw un a hoffai wybod mwy am ddiwylliant India a chael profiad ohono, ac i gyn-fyfyrwyr rhyngwladol, myfyrwyr rhyngwladol presennol a rhai'r dyfodol gymdeithasu. Mae’n lle i rannu eich syniadau, barn a phrofiadau am bopeth yn ymwneud ag India. Rydym yn dathlu gwyliau, gwylio ffilmiau Indiaidd, yn cymdeithasu ac yn ymlacio, ac wrth gwrs yn cynnal partis difyr. Rydym wedi ail-sefydlu fel cymdeithas yn ddiweddar ac wedi bod yn gweithio'n galed i wella ar y gymdeithas. Gobeithio y byddwch yn mwynhau eich arhosiad a'ch astudiaethau ym Mangor a phob lwc!