IEEE (Electrical+Electronic Engineers) student branch|IEEE

  • About
  • Committee

The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is the world’s largest professional association advancing technology for the benefit of humanity.

An IEEE Student Branch is a student society at Bangor University that gives students the opportunity to meet and learn from fellow students, as well as faculty members and professionals in the field.

This year we plan to have various events – from seminars, talks, workshops to social events. We will publish news and updates on our Facebook page, so stay tuned…

Join the Student Branch at Bangor and enjoy the opportunities and benefits! Feel free to get in touch and say hello.|

Yr ‘Institute of Electrical and Electronics Engineers’ (IEEE) ydy’r gymuned broffesiynol fwyaf sy’n datblygu technoleg er lles dynoliaeth.

Mae Cangen Myfyrwyr IEEE yn gymdeithas myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr i gyfarfod a dysgu gyda’u cyd-fyfyrwyr, yn ogystal ag aelodau o gydadranau a phobl broffesiynol yn y maes.

Y flwyddyn hon rydym yn bwriadu cael amrywiaeth o ddigwyddiadau – o seminarau, trafodaethau, gweithdai i ddigwyddiadau cymdeithasol.  Byddwn yn cyhoeddi newyddion a diweddariadau ar ein tudalen Facebook, felly ewch arno’n rheolaidd.

Ymunwch â’r Gangen Myfyrwyr ym Mangor a mwynhewch y cyfleoedd sydd ar gael! Mae croeso i chi gysylltu â dweud helo!