Herpetological|Cymdeithas Herbotoleg

  • About
  • Committee

We are a group for anyone interested in herpetology (reptiles & amphibians). Herp Soc stages guest talks about native and foreign species, covering conservation, genetics and behaviour. We also arrange handling events, trips to conferences and field work. The society works closely with North West Wales Amphibian and Reptile Group (NWWARG), participating in training days and developing useful identification and surveying techniques. Members also have an active role in the society, contributing trip write-ups and presentations on their own research work. Whether your interest is academic or more hands-on, we are the society for you! | Rydym yn grwp i unrhyw un sydd â diddordeb mewn herpetoleg (ymlusgiaid ac amffibiaid). Mae'r Gymdeithas Herpetoleg yn cynnal sgyrsiau gwadd am rywogaethau cynhenid a thramor, yn ymwneud â chadwraeth, geneteg ac ymddygiad. Rydym hefyd yn trefnu digwyddiadau trin a thrafod, teithiau i gynadleddau a gwaith maes. Mae'r gymdeithas yn gweithio'n agos gyda Grwp Amffibiaid ac Ymlusgiaid Gogledd Orllewin Cymru ac yn cymryd rhan mewn dyddiau hyfforddi a datblygu technegau adnabod a chynnal arolwg defnyddiol. Mae'r aelodau hefyd yn chwarae rhan weithgar yn y gymdeithas, yn cyfrannu ysgrifau am deithiau a chyflwyniadau ar eu gwaith ymchwil. P'un ai bod eich diddordeb yn academaidd neu'n fwy ymarferol, ni yw'r gymdeithas i chi!