Geographical Society|Cymdeithas Ddaearyddol

  • About
  • Committee

Love learning about the world we live in? Like creating memories and having a great time? Welcome to GeogSoc! We are a friendly and dynamic society who love to learn about the planet whilst simultaneously having the time of our lives. With academic talks each semester, educational excursions, day trips and valuable voluntary and charity work, we are a society who like to try new things, learn, as well as give back to society. We are also known for our memorable social events, with annual Christmas and Summer balls, alongside regular interesting socials. GeogSoc certainly know how to have a good time, and recognise the importance of our Planet and the people in it. | Wrth eich bodd yn dysgu am y byd rydym yn byw ynddo? Hoffi creu atgofion a chael amser gwych? Croeso i'r Gymdeithas Ddaearyddiaeth! Rydym yn gymdeithas gyfeillgar a bywiog sydd wrth ein bodd yn dysgu am y blaned a mwynhau ein hunain ar yr un pryd. Gyda sgyrsiau academaidd bob semester, teithiau addysgiadol, gwibdeithiau a gwaith gwirfoddol ac elusennol gwerthfawr, rydym yn gymdeithas sy'n mwynhau rhoi cynnig ar bethau newydd, dysgu, a gwneud cyfraniad i gymdeithas. Rydym hefyd yn enwog am ein digwyddiadau cymdeithasol cofiadwy, gyda dawnsfeydd adeg y Nadolig ac yn yr haf bob blwyddyn, yn ogystal â digwyddiadau cymdeithasol diddorol. Mae'r Gymdeithas Ddaearyddiaeth yn sicr yn gwybod sut i fwynhau ein hunain, ac yn cydnabod pwysigrwydd ein planed a'i phobl.