Gaming League (BUGL)|Cynghrair Gemau Cyfrifiadurol Prifysgol Bangor

  • About
  • Committee

Bangor University Gaming League (BUGL) is a Bangor Uni society which aims to provide casual and competitive gaming, online and offline. All platforms are welcome, feel free to come along to our sessions every Wednesday at 4pm and Sunday at 2pm. Find us on Facebook. |Mae Cymdeithas Gemau Cyfrifiadurol Prifysgol Bangor (BUGL) yn gymdeithas sy'n rhoi'r cyfle i chwara gemau achlysurol a cystadleuol, ar-lein ac offline. Croesewir pob math o feddalwedd a chaledwedd cyfrifiadurol ac mae croeso i chi ddod i'n sesiynau am 4pm pnawn Mercher ac am 2pm pnawn Sul. Cewch hyd i ni ar Facebook.