Forestry (BFSA)|BFSA û Cymdeithas Coedwigaeth Bangor

  • About
  • Committee

BFSA is known as the forestry society but attracts students from all courses in SNS and other departments in the college and across Bangor University. It's a great way to meet new people on your course and get subsidised trips to all kinds of interesting places. Throughout the year we run academic talks from forestry and environmental professionals, which provide a valuable insight into the working world. These will usually take place in the evenings in the Thoday building. This year we have some exciting guest speakers lined up! | Y Gymdeithas Goedwigaeth yw BFSA ond mae'n denu myfyrwyr o wahanol gyrsiau yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ac o adrannau eraill yn y coleg ac ar draws Prifysgol Bangor. Mae'n ffordd wych o gwrdd â phobl newydd ar eich cwrs a mynd ar deithiau â wedi'u sybsideiddio i bob math o fannau diddorol. Byddwn yn cynnal sgyrsiau academaidd trwy gydol y flwyddyn gan weithwyr proffesiynol o feysydd coedwigaeth a'r amgylchedd, sy'n cynnig golwg werthfawr i fyd gwaith. Maent yn cael eu cynnal yn bennaf gyda’r nos yn adeilad Thoday. Eleni mae gennym amryw o siaradwyr gwadd cyffrous wedi'u trefnu!