Folk Society (Cadi Ha)|Cymdeithas Y Werin

  • About
  • Committee

Bangor University Folk Society is a society dedicated to folk traditions from Wales, the UK and abroad. For those who enjoy the music, on fridays we have new ceilidh scratch band rehearsals from 6-7.30pm in the music building and then afterwards we go to sessions from 9.30pm till late at the Weaverly. For the dance, we have workshops for Morris every Thursday in Rathbone Dinning Hall 8-10pm and Playford Dancing roughly once a month on Tuesdays 8-10pm Rathbone as well as a host of other fun, music-related activities including the Playford Ball and ceilidhs. We also support contemporary folk musicians by providing information about local gigs, open mic nights and festivals. We are open to people of all levels of experience so come along: play, sing, dance or listen, but most of all enjoy yourself. |Mae Cymdeithas Canu Gwerin Prifysgol Bangor yn gymdeithas sy'n ymroddedig i draddodiadau gwerin Cymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Rydym yn cynnal sesiynau bob dydd Mercher i'r rheiny sy'n mwynhau cerddoriaeth, gweithdai dawnsio Morys bob dydd Iau a dawnsio Playford mewn cydweithrediad â'r cymdeithasau Dawnsio Morys a Dawnsio Playford lleol, yn ogystal â llwyth o weithgareddau difyr eraill yn ymwneud â cherddoriaeth. Rydym hefyd yn cefnogi cerddorion gwerin cyfoes trwy ddarparu gwybodaeth am gigs lleol, nosweithiau meic agored a gwyliau. Rydym yn agored i bobl o bob lefel profiad felly dewch draw: i chwarae, canu, dawnsio neu wrando, ond  yn bennaf oll i fwynhau eich hunain.