Feminist Society|Cymdeithas Ffeministaidd Prifysgol Bangor

  • About
  • Committee

The Bangor Feminist Society is a small but friendly society, always welcoming new members. If you’re a fledging feminist or just wondering what we do then you can find us on Facebook or come to a meeting! We discuss everything from gender roles to representation to harassment on campus, and we love suggestions from our members. We have raised money for various charities, both local and national. The Feminist Society holds regular events, including our ‘Speak Out’ event which is currently a national campaign as well as our monthly film nights. Interested? Then our society wants to hear from you! | Mae Cymdeithas Ffeministaidd Bangor yn gymdeithas fach ond cyfeillgar, sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Os ydych yn gyw ffeminydd neu'n meddwl y byddai gennych ddiddordeb yn yr hyn rydym yn ei wneud gallwch ddod o hyd i ni ar Facebook neu ddod i un o'n cyfarfodydd. Rydym yn trafod popeth o rolau gender at gynrychiolaeth ac aflonyddu ar y campws, ac rydym wrth ein bodd yn clywed awgrymiadau gan ein haelodau. Rydym wedi codi arian ar gyfer gwahanol elusennau, yn lleol ac yn genedlaethol. Mae’r Gymdeithas Ffeministaidd yn cynnal digwyddiadau rheolaidd, yn cynnwys ein digwyddiad 'Codi Llais' sydd ar hyn o bryd yn ymgyrch genedlaethol, a'n noson ffilm fisol. Oes gennych chi ddiddordeb? O felly, mae ein cymdeithas eisiau clywed gennych!