Entomology Society|Cymdeithas Entomoleg

  • About
  • Committee

The Bangor University Society of Entomology is a society for anybody remotely interested in the study of invertebrates; regardless of prior knowledge or experience. Meetings will consist of talks given by members and guest speakers, animal display / handling events, photography competitions and quiz or film nights. We also aim to get practical experience in the form of identification training events and to get members outdoors with invert walks and moth trapping nights. As a society we strive to provide a fun and educational experience and welcome all those interested in entomology, to any extent.|

Mae Cymdeithas Entomoleg Prifysgol Bangor yn gymdeithas ar gyfer unrhyw un sydd â mymryn o ddiddordeb mewn astudio infertebratau; waeth bynnag yw’ch gwybodaeth neu’ch profiadau presennol.  Yn ein cyfarfodydd byddwn yn cael trafodaethau gan ein haelodau yn ogystal â gwesteion gwadd, arddangosfeydd anifeiliaid/ digwyddiadau dal anifieiliaid, cystadlaethau ffotograffiaeth a nosweithiau cwis neu ffilm.  Rydym hefyd yn anelu i gael profiadau ymarferol drwy gael sesiynau ymarferion adnabod, a chael ein haelodau i fynd allan i’r awyr agored gyda theithiau gwrth-droi a nosweithiau dal gwyfynod.

Fel cymdeithas rydym yn anelu i ddarparu profiadau sy’n hwyl ac yn addysgiadol i’n haelodau, a chroesawu pawb sydd ag unrhyw ddiddordeb mewn entomoleg i ba bynnag raddau.