Endeavour|Cymdeithas Endeavour û Gwyddorau'r M¶r

  • About
  • Committee

Endeavour Society is the student run ocean science society and the social hub for all of ocean science. We run weekly talks, events and trips on all aspects of ocean science from biology, geology through to engineering, chemistry and conservation which is a great way to spark an interest or broaden your knowledge of ocean science. It's also a great way to meet likeminded people, make friends and network to gain contacts in the scientific community for your future career! Everybody is welcome - Marine Scientist or not! Follow us on Facebook/Twitter/IG for all events and updates.

|

Cymdeithas yr Endeavour yw cymdeithas myfyrwyr Gwyddorau'r Eigion; mae'n cael ei redeg gan fyfyrwyr ac yn ganolbwynt cymdeithasol i'r Ysgol Gwyddorau Eigion.  Rydym yn cynnal sgyrsiau wythnosol, digwyddiadau a theithiau yn ymwneud â phob agwedd ar wyddorau'r eigion - yn amrywio o fioleg, daeareg at beirianneg, cemeg a chadwraeth ac mae'n ffordd wych o ennyn diddordeb neu ehangu eich dealltwriaeth o wyddorau'r eigion. Mae hefyd yn ffordd wych i gwrdd â phobl o'r un anian, gwneud ffrindiau a rhwydweithio i wneud cysylltiadau yn y gymuned wyddonol ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Mae croeso i bawb - yn wyddonwyr morol neu beidio! Dilynwch ni ar Facebook/Twitter/IG i gael gwybod am ein digwyddiadau a'r newyddion diweddaraf.