Dog Walking Society|Cymdeithas cerdded ci

  • About
  • Committee

Bangor University Dog Walking Society (BUDWS) was set up in 2015 as a new society to bring a home comfort to those who’ve left their four-legged friend at home during their time in Bangor, as well as those who simply love dogs. We have teamed up with Snowdonia Animal Sanctuary to allow students to have a break from studying and walk dogs at the shelter, giving both the student and the dog a break from their surroundings. Over the year we’ve been established, we’ve grown to have a strong community of dog lovers, and this year we have more socials, talks, meetings and events planned than ever before. We understand that coming to university can be a daunting time for everyone, but it’s even harder knowing you’re not allowed to bring your pooches along too (we’ve tried, but unfortunately halls and landlords STILL won’t let us!), so we love our unique concept of bringing dog lovers and dogs closer together. Lots of our members haven’t had the chance to own a dog before, so we provide the opportunity for them to finally have a bond with a few dogs and make a new canine companion. Our members benefit from staying active whilst helping the community of dogs at Snowdonia Sanctuary, near Betws-y-Coed, as well as having the opportunity to socialise with like-minded dog lovers and make new friends. The committee themselves all love dogs and love the idea of bringing students closer to dogs, as we all understand that being outdoors with a pooch can relieve stress, keep you fit and make you feel better. We look “paw-ward” to welcoming you to our society!

 

Meetings take place on a Tuesday 7-9pm in Alun 1.01 every week but make sure to check Facebook in case things had changed.

We update our facebook page with the new events each week, so keep an eye on it!

 

Lansiwyd Cymdeithas Cerdded Cwn Prifysgol Bangor (BUDWS) yn 2015 fel cymdeithas fyddai’n rhoi cysur cartrefol i’r rheiny sydd wedi ffarwelio gyda’u ffrind bedair coes am y tro tra eu bod yn y Brifysgol, yn ogystal â’r rheiny sydd wrth eu boddau gyda chwn.  Mae gennym gysylltiadau gyda Snowdonia Animal Sanctuary sy’n caniatáu i fyfyrwyr gael hoe o’u hastudiaethau i fynd a chwn o’r lloches am dro i roi hoe i’r myfyrwyr a’r cwn o’u hamgylchiadau o ddydd i ddydd.

            Ers cael ein sefydlu rydym wedi tyfu i fod yn gymdeithas gref o garwyr cwn, ac mae gennym fwy o ddigwyddiadau, trafodaethau a digwyddiadau cymdeithasol wedi eu trefnu eleni nac erioed o’r blaen.  Rydym yn deall y gall dod i’r Brifysgol fod yn gyfnod anodd i bawb, ac mae’n anoddach byth heb allu dod a’ch ffrind gorau gyda chi (dyw’r swyddfa neuaddau na’r landlordiaid ddim yn caniatáu!), felly rydym wrth ein boddau cael dod a charwyr cwn a chwn at ei gilydd.  Dyw llawer o’n haelodau heb gael y cyfle i fod yn berchen ci o’r blaen felly rydym yn rhoi’r cyfle iddynt i gael cysylltiad agos gyda rhai drwy’r gymdeithas hon.  Mae’n aelodau yn buddio o gadw’n heini wrth helpu’r gymdeithas o gwn yn Snowdonia Sanctuary, ger Betws-y-coed, yn ogystal â chael y cyfle i greu ffrindiau newydd.  Mae’r pwyllgor eu hunain yn caru cwn ac yn caru’r syniad o ddod a myfyrwyr yn agosach at gwn, yn enwedig am fod bod allan yn yr awyr agored gyda chi yn medru lleihau pwysau gwaith a gwneud i chi deimlo’n well. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’n cymdeithas ni!

Mae’n cyfarfodydd yn digwydd ar ddyddiau Mercher 7-9pm unai yn Alun A201 neu Brif Ddarlithfa Prif Adeilad y Celfyddydau.  Rydym yn diweddaru ein tudalen Facebook gyda digwyddiadau newydd yn wythnosol, felly cadwch lygad arno!