Debating Society (BUDS)|BUDS - Cymdeithas Dadlau Prifysgol Bangor

  • About
  • Committee

Bangor University Debating Society has been up and running for a few years now, and is a great place to develop your public speaking skills as well as argument forming and persuasion techniques. We regularly run 'Grand debates', for people to watch society members debate a motion, often in collaboration with another society.

No-one has to speak if they don’t want to, and we often go to Belle Vue after our sessions (Thursday night, Main Arts building) 

Mae Cymdeithas Ddadlau Prifysgol Bangor wedi cael ei sefydlu ers rhai blynyddoedd erbyn hyn, ac mae'n lle gwych i ddatblygu eich sgiliau siarad cyhoeddus yn ogystal â sgiliau ffurfio dadl a thechnegau perswâd. Byddwn yn aml yn cynnal 'Dadleuon mawr' o flaen cynulleidfa gydag aelodau'r gymdeithas yn trafod cynnig, yn aml mewn cydweithrediad â chymdeithas arall. 

Nid oes unrhyw bwysau ar unrhyw un i siarad os nad ydynt yn dymuno gwneud hynny, a byddwn yn aml yn mynd i'r Belle Vue yn dilyn ein sesiynau (nos Wener, Prif Adeilad y Celfyddydau).