Bangor UBT| !UBT Bangor - Ymwybyddiaeth Cancr y Fron

  • About
  • Committee

CoppaFeel! is an amazing charity which works with young males and females to raise awareness of breast cancer and encourages young people to check their boobs/pecs to know what is normal . It tries to normalise boob talk and the idea of checking your boobs less intimidating. Join in and raise money for a great cause!! | Mae CoppaFeel! yn elusen wych sy'n gweithio gyda dynion a merched ifanc i godi ymwybyddiaeth am gancr y fron ac yn annog pobl ifanc i wirio eu bronnau/pecs i ddod i wybod beth sy'n normal. Mae'n ceisio normaleiddio siarad am fronnau a gwneud y broses o'u gwirio yn un arferol. Ymunwch â ni i godi arian at achos da!