Conservation Society|Cymdeithas cadwraeth

  • About
  • Committee

 

Bangor University Conservation Society is a newly founded society set up in 2015, in collaboration with North Wales Wildlife Trust.

 

Our aim throughout the academic year is to encourage members to get involved with local conservation projects with local conservation organisations. We want to broaden knowledge and skills and to improve employability; advancing practical conservation skills in the field with trained professionals.

 

Bangor University Conservation Society participates in work days whilst hosting weekly guest speakers. We meet every Monday in Thoday G23 from 7pm.|

 

 

Mae Cymdeithas Gadwraeth Prifysgol Bangor yn gymdeithas newydd a sefydlwyd yn 2015, mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru.

Ein hamcan yw annog aelodau i gymryd rhan mewn mentrau cadwraeth yn yr ardal leol. Rydym eisiau ehangu gwybodaeth a sgiliau a gwella cyflogadwyedd; hyrwyddo sgiliau cadwraeth ymarferol yn y maes gyda gweithwyr proffesiynol hyfforddedig.

Byddwn yn cymryd rhan mewn dyddiau gwaith, yn trefnu cyrsiau hyfforddi, yn croesawu siaradwyr gwadd ac yn helpu gyda gweithgareddau codi arian i fudiadau cadwraeth lleol.