Concert Band (BUCB)|Band Cyngerdd Prifysgol Bangor

  • About
  • Committee

Concert Band welcomes brass, woodwind and percussion players of all abilities to join our ranks and make some (tuneful) noise! We rehearse weekly in a fun and relaxed environment. Our repertoire is hugely varied, from show tunes and soundtracks to more traditional concert band music. We host two well attended concerts every year and this year we are competing in the National Concert Band Festival. We have a selection of instruments to lend out to our members, so feel free to contact us if you are interested. Look forward to meeting you soon! | Mae'r Band Cyngerdd yn croesawu chwaraewyr offerynnau pres, chwyth a tharo o bob gallu i ymuno â ni yn gwneud swn (soniarus)! Rydym yn ymarfer yn wythnosol mewn amgylchedd hwyliog a hamddenol. Mae ein repertoire yn hynod o amrywiol, o ganeuon sioe a thraciau cefndir at gerddoriaeth band cyngerdd mwy traddodiadol. Byddwn yn cynnal dau gyngerdd sy'n tynnu cynulleidfa fawr pob blwyddyn ac eleni rydym yn gobeithio cymryd rhan yn yr Wyl Genedlaethol Bandiau Cyngerdd.  Mae gennym ddetholiad o offerynnau i'w benthyca i'n haelodau, felly mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych ddiddordeb. Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod cyn hir!