Circus Society (Cirque Du Soc)|Cymdeithas Syrcas

  • About
  • Committee

Cirque Du Soc is a new and continually developing society at Bangor University.

Every circus skill is welcome, from Jugglers to Unicyclists and we even have bubbles! Don’t worry if you don’t own any equipment – plenty of toys are available for anyone to use! We have a large indoor space where we meet twice a week, but we try to get outside when the weather allows!

We aim to facilitate everyone’s wants and needs; whether you are a super pro, a complete novice or just want to spectate whilst hanging out with friendly people :) |

Mae Cirque Du Soc yn gymdeithas newydd sy'n datblygu'n barhaus yma ym Mhrifysgol Bangor.

Croesewir pob sgil syrcas, o jyglwyr i feicwyr un olwyn ac mae gennym hyd yn oed swigod mawr! Peidiwch â phoeni os nad oes gennych yr offer - mae gennym ddigonedd o deganau i bawb eu defnyddio!

Mae gennym ofod mawr dan do lle byddwn yn cwrdd ddwywaith yr wythnos, ond byddwn yn ceisio cynnal ein gweithgarwch yn yr awyr agored pan fo'r tywydd yn caniatáu.

Rydym yn anelu at hwyluso dymuniadau ac anghenion pawb; p'un ai eich bod yn broffesiynol, yn newyddian llwyr neu jest eisiau gwylio a threulio amser gyda phobl gyfeillgar :)