Christian Union|Undeb Gristnogol

  • About
  • Committee

We exist to give the students of Bangor the opportunity to hear and respond to the gospel of Jesus Christ. We run several events a week to serve Bangor students and encourage Christian Students.

These include:

Global Cafe is an opportunity for home and international students alike to meet together and enjoy a free dinner. Each week has a different theme ranging from traditional international cuisines, to celebrating international holidays and festivals. This happens every Tuesday at 7pm in Ebenezer Church. 

Lunchbar is a free lunch in the Belle Vue with a short 15 minute talk given by the Christian Union on a range of hot topics. This is available for all students and happens every Tuesday at 1pm in the Belle Vue.

Tea & Toast is where members of the Christian Union give out free toast and provide a space for students to drink tea and chat for people heading out on Friday night.

Main meeting, every Thursday at 7.30pm in LR4 in Main Arts. This is an opportunity for our members and all students to meet together, worship and listen to a talk.

Whether you share this passion for bringing the gospel of Jesus Christ to your fellow students, or want to learn more about the Christian faith itself, Bangor University Christian Union offers a safe and friendly environment for you to do so in which everyone is welcome. |  Rydym yn cwrdd yn gyson i gefnogi ein gilydd ar ein siwrneiau ffydd, ac rydym yn cynnal digwyddiadau wythnosol i roi cyfle i fyfyrwyr Bangor glywed ac ymateb i Efengyl Iesu Grist. P'un ai eich bod yn rhannu ein hangerdd dros ddod â'r Efengyl at eich cyd fyfyrwyr, neu eisiau dysgu mwy am y ffydd Gristnogol, mae Undeb Cristnogol Prifysgol Bangor yn cynnig amgylchedd diogel a chyfeillgar i chi wneud hynny lle mae croeso i bawb.

|

Rydym yn cwrdd yn gyson i gefnogi ein gilydd ar ein siwrneiau ffydd, ac rydym yn cynnal digwyddiadau wythnosol i roi cyfle i fyfyrwyr Bangor glywed ac ymateb i Efengyl Iesu Grist.

Mae’r rhain yn cynnwys:

Mae ‘Global Café’ yn gyfle i fyfyrwyr cartref a rhyngwladol i gyfarfod gyda’i gilydd a mwynhau swper am ddim.  Ceir thema wahanol bob wythnos yn amrywio o fwydydd traddodiadol, i ddathlu gwyliau rhyngwladol. Digwydda hyn bob dydd Mawrth am 7y.h yng Nghapel Ebenezer.

Mae ‘Lunchbar’ yn gyfle i gael cinio am ddim yn Belle Vue gyda sgwrs 15 munud a draddodir gan yr Undeb Gristnogol ar amrywiaeth eang o bynciau llosg.  Gall unrhyw fyfyriwr fynychu bob dydd Mawrth am 1y.h yn y Belle Vue.

Bob nos Wener mae aelodau o’r Undeb Gristnogol yn rhoi tost am ddim i bobl sy’n mynd allan.

Cynhelir y prif gyfarfod bob dydd Iau am 7.30 yn LR4 ym Mhrif Adeilad y Celfyddydau.  Dyma gyfle i’n holl aelodau a myfyrwyr i gyfarfod, addoli, gwrando a siarad.

 

 P'un ai eich bod yn rhannu ein hangerdd dros ddod â'r Efengyl at eich cyd fyfyrwyr, neu eisiau dysgu mwy am y ffydd Gristnogol, mae Undeb Cristnogol Prifysgol Bangor yn cynnig amgylchedd diogel a chyfeillgar i chi wneud hynny lle mae croeso i bawb.