Chess|Clwb Chess

  • About
  • Committee

We warmly welcome chess players of all abilities as well as anyone interested in learning to play – lessons are provided. We meet twice a week, on Thursdays and Sundays. Sunday sessions, held in a local pub, are a chance to play casual chess and socialise; Thursdays are a little more serious but still very informal and friendly. For more serious players we have a team in the local league and compete in inter-university competitions. |

Rydym yn croesawu chwaraewyr gwyddbwyll o bob gallu yn ogystal ag unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu sut i chwarae - darperir gwersi.

Rydym yn cyfarfod ddwywaith yr wythnos, ar ddydd Iau a dydd Sul. Mae sesiynau dydd Sul, sy'n cael eu cynnal mewn tafarn leol, yn gyfle i chwarae gemau hamddenol ac i gymdeithasu; Mae sesiynau dydd Iau ychydig yn fwy difrifol ond yn dal i fod yn anffurfiol ac yn gyfeillgar.

Mae gennym dîm yn y cynghrair lleol i chwaraewyr mwy difrifol a byddwn yn cymryd rhan mewn cystadlaethau rhwng prifysgolion.